Thursday, 24 October 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 1

 
VEE 3013 KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP
TUGASAN 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 
DISEDIAKAN OLEH


NAMA
NO. MATRIK
NO. KUMPULAN
ROZAILANI BIN IBERAHIM
D 20102046853
UPSI 03


NAMA PENSYARAH          :           DR TEE ZEE KIONG

Tarikh                          : 20 Oktober 2013
Masa                           : 09.00 – 09.40 pagi
Kelas                           : 1 elit
Bilangan Pelajar          : 7/7
Tajuk                           : Perniagaan dan Keusahawanan
Sub - Tajuk                  : Pengenalan Perniagaan

Pengalaman sedia ada:
1. Pelajar mempunyai pengetahuan mengenai keperluan asas dan kehendak.
            2. Pelajar mempunyai kemahiran dalam membuat urusan jual dan beli.
            3. Pelajar mempunyai pengalaman pengetahuan asas mengenai sistem barter, sistem
     wang dan  sistem perdagangan.
4. Pelajar mengetahui konsep perniagaan melalui pengalaman hidup.
Objektif Pengajaran
Pada akhir pengajaran pelajar dapat ;
1.      Menerangkan maksud keperluan dan kehendak.
2.      Menerangkan pengertian perniagaan.
3.      Mengenal pasti kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan Negara.
4.      Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang.

Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, komputer riba, buku rujukan, buku nota pelajar dan TV.
Penerapan nilai              : Berkeyakinan, berdikari, bertanggungjawab, menghargai, kerjasama,
                                           dan berdisiplin.
Kemahiran                       : Menjana idea,mengetahui bahan dan teknik,mempelajari sesuatu  
                                            yang baru,menambahkan pengetahuan.
Nilai                                 : Bersyukur, menghargai, kerjasama, berdisiplin, yakin diri.
LANGKAH
ISI PELAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
STRATEGI/KAEDAH
ABM/KBKK/ NILAI
Aktiviti Guru
Aktiviti Pelajar
SET INDUKSI
(5 MINIT)
Guru mencungkil pengetahuan semasa pelajar

·   Guru bertanya soalan untuk mencungkil pengetahuan pelajar.
·         Pelajar cuba memberi malum balas dengan menjawab soalan yang dikemukan guru secara spontan.
·         Murid bekerjasama dengan guru

Strategi
Pemusatan guru dan pelajar.
Kaedah
Soal jawab
KBKK
Membuat gambaran dan mengaitkan dengan keluarga pelajar.
NILAI
Berdisiplin, Yakin Diri dan Kerjasama


LANGKAH 1
15 MINIT
·         Definasi keperluan dan kehendak.
·         Perbandingan keperluan dan kehendak
·         Pengertian perniagaan

·         Guru menerangkan dan menayangkan menggunakan TV dan laptop :
- Definasi keperluan dan kehendak
- Perbandingan keperluan dan kehendak
- Pengertian perniagaan
·      Guru menyoal pelajar.
·      Guru meminta pelajar menyalin nota
·         Pelajar mendengar dengan teliti dan melihat paparan pada TV.

·         Pelajar menjawab soalan yang dikemukan
·         Pelajar menyalin nota ringkas
Strategi
Pemusatan guru dan pelajar
Kaedah
Penerangan dan  Soal jawab
ABM
TV dan Laptop
KBKK
Membuat pengertian dan membanding
NILAI
Kerjasama
LANGKAH 2
15 MINIT
·     Kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara.
·   Sistem perniagaan dahulu dan sekarang
a.       Sistem Barter
b.      Sistem Wang
c.       Sistem perdaganagn
·   Bentuk dan jenis perniagaan.
a.       Peniagaan Barang
b.      Perniagaan Perkhidmatan
·   Jenis perniagaan
a.       Dalam negeri
b.      Luar negeri
c.                                
·         Guru menerangkan dan menayangkan menggunakan TV dan laptop :
- Kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara.
- Sistem perniagaan dahulu dan sekarang
- Bentuk dan jenis perniagaan.
- Jenis perniagaan
·      Guru menyoal pelajar.

·         Pelajar mendengar dengan teliti dan melihat paparan pada TV.

·         Pelajar menjawab soalan yang dikemukan
·         Pelajar menyalin nota ringkas
Strategi
Pemusatan guru dan pelajar
Kaedah
Sumbangsaran, Penerangan dan Soal jawab
ABM
TV dan Laptop
KBKK
Membuat pengertian, menyatakan dan menjana idea,
NILAI
Berdisiplin, Yakin Diri

LANGKAH 3
5 minit.

Merumuskan tajuk pembelajaran.
·      Guru menyoal beberapa pelajar tentang pelajaran hari ini.
·      Guru menerangkan topik pembelajaran secara ringkas berdasarkan paparan di TV dan laptop
·         Pelajar menjawab soalan
·         Pelajar mendapat keseluruhan pelajaran.
Strategi
Pemusatan guru dan pelajar
Kaedah
Sumbangsaran, Penerangan dan Soal jawab
ABM
TV dan Laptop
KBKK
Merumus topik pembelajaran.
NILAI
Berdisiplin, Yakin Diri


Refleksi      : Pelajar telah memberi tumpuan dan kerjasama dengan baik emasa proses P&P dijalankan, Pelajar juga memperolehi 95% pengetahuan berkaitan topik  Perniagaan dan Keusahawanan.
 
 


No comments:

Post a Comment